Skip to content
Menu

Ohjeita asukkaille

Järjestyssäännöt

Haluamme turvata sinun ja naapurisi asumisviihtyvyyden ja turvallisuuden seuraavilla järjestyssäännöillä.

 • Muuttoilmoitus on tehtävä 2 vuorokauden kuluessa asuntoon muuttamisesta. Muuttoilmoitus tehdään puhelimitse tai Väestörekisterikeskuksen nettisivuilla tai postissa osoitteenmuutoksen yhteydessä.
 • Asunnossa saa asua vain vuokrasopimuksessa asukkaiksi hyväksytyt henkilöt.
 • Asukas-, autopaikka- ja muista muutoksista on aina ilmoitettava mahdollisimman nopeasti isännöitsijälle.
 • Asuntokatselmuksen tekee vuokranantajan edustaja asuntoon muutettaessa sekä asunto irtisanottaessa vuokrasuhteen päättyessä. Vuokralainen on velvollinen huolehtimaan loppusiivouksesta erillisten annettujen ohjeiden mukaisesti.
 • Sähkö- ja vesimittareiden lukemisen tekee kiinteistöhuoltoliike sekä asuntoon muutettaessa että asunto irtisanottaessa.
 • Huoneisto on pidettävä hyvässä kunnossa, asumisaikana on noudatettava hyviä tapoja eikä naapureita saa häiritä.
 • Yörauha on klo 22.00 – 7.00, jona aikana kaikenlainen meluaminen on kiellettyä. Muulloinkin poikkeuksellisista melua aiheuttavista töistä tai tapahtumista on ilmoitettava etukäteen naapureille.
 • Vesivuodoista ja muista talossa havaituista vioista on viipymättä ilmoitettava kiinteistöhuoltoliikkeelle tai vuokranantajan edustajalle.
 • Huoneistokohtaista ilmanvaihtoa on käytettävä ja huollettava ns. kotikansiossa tai vuokrasopimuksen liitteenä olevien ohjeiden mukaisesti.
 • Wc- ja muihin viemäreihin ei saa laittaa niitä tukkivia tai vahingoittavia jätteitä.
 • Lemmikkieläimet on pidettävä kytkettynä taloyhtiön piha-alueella. Lemmikkieläinten jätteet on toimitettava jäteastiaan. Lemmikit eivät saa aiheuttaa häiriötä naapureille.
 • Jätteet, talousjätteet ja muut roskat on vietävä asianmukaisesti lajiteltuina jäteastioihin. Muiden kuin talousjätteiden poiskuljettamisesta on asukkaiden huolehdittava itse. Ongelmajätteiden hävittämisessä on noudatettava ympäristöviranomaisten ohjeita.
 • Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu vain niille varatuilla paikoilla.
 • Piha-alueella on noudatettava siisteyttä ja järjestystä.

Lisäksi on otettava huomioon lainsäädännössä ja kunnan järjestyssäännöissä annetut määräykset.

Havaituista lakien tai tämän järjestyssäännön rikkomisista, vahingonteoista tms. tulee tehdä ilmoitus omistajan edustajalle.

Järjestysmääräysten rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden tai johtaa vuokrasopimuksen purkamiseen.

Autopaikat

Autopaikan voit vuokrata isännöitsijältä. Autopaikka maksu peritään vuokran yhteydessä. Lähes kaikkiin asuntoihin on saatavilla yksi autopaikka. Mikäli tarvitset toisen autopaikan sekin on joissain tapauksissa mahdollista. Toisesta autopaikasta voi joutua luopumaan mikäli joku jolla ei vielä ole yhtään paikkaa tarvitsee paikan.

Asumistuki

Asumistukea haetaan Kelalta. Asumistuki maksetaan suoraan vuokranantajalle. Mikäli saat asumistukea ilmoita siitä vuokranantajalle.

Vuokravakuus

Ennen vuokrasopimuksen tekoa vuokralainen toimittaa vuokranantajalle vuokravakuuden, joka vastaa noin yhden kuukauden vuokraa. Vuokralainen avaa pankkiin vuokravakuustilin, joka pantataan vuokranantajalle. Tilin panttaus vapautuu, kun vuokrasopimus päättyy ja rahat ovat jälleen tilin omistajan käytettävissä. Vuokravakuudesta voidaan periä maksamattomat vuokria sekä korjauskuluja, jotka ovat aiheutuneet vuokralaisen tahallisesta toiminnasta. Luottohäiriömerkinnät voivat vaikuttaa vuokravakuuden suuruuteen. Joissain tapauksissa Kela voi myöntää vuokravakuuden hakijalle.

Kotivakuutus

Vuokrasopimuksen ehtona on voimassa oleva kotivakuutus vastuuvakuutuksella.  Kotivakuutus tulee olla voimassa ennen asuntoon muuttamista.

Sähkösopimus

Vuokralainen tekee asuntoon sähkösopimuksen valitsemansa sähkön toimittajan kanssa.

Nettiyhteys

Limingan Asunnot Oy on tehnyt valokuitusopimuksen lähes kaikkien asuntojen liittämisestä Lakeuden Kuitu Oy:n valokuituun. Tämä mahdollistaa sinulle nopean kiinteän internet-yhteyden.   

Internet-yhteyden 100/100 Mbit/s käyttö sisältyy vuokraasi, eikä siitä tule sinulle erillistä maksua. Saat huoneistokohtaisen internet-yhteyden käyttöösi tekemällä siitä toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen Lakeuden Kuidun kanssa. Internet-yhteyden käyttö edellyttää lisäksi kuitumodeemin hankkimista. Kuitumodeemin voit tilata Lakeuden Kuidulta. Kuitumodeemin hankintahinnan maksaa asukas itse. Modemi maksaa noin 100 €.

Voit tehdä sopimuksen

 • internetissä osoitteessa: www.lakeudenkuitu.fi/tilaavalokuitu
 • asiakaspalvelussa 044 7344 333 arkisin klo 08–16.

 

Lisätietoja Lakeuden Kuidun asiakaspalvelusta 044 7344 333 tai Lakeuden Kuitu Oy, Voimatie 2, 90440 Kempele

Muuttoilmoitus

Muutosta on ilmoitettava Digi- ja väestötietovirastoon aina, kun muutat pysyvästi asunnosta toiseen tai kun tilapäinen oleskelu toisessa osoitteessa kestää yli kolme kuukautta. Sinun tulee myös ilmoittaa muutosta, kun muutat Suomesta ulkomaille, ulkomailta Suomeen tai ulkomailla osoitteesta toiseen.

Ilmoituksen voi tehdä aikaisintaan kuukautta ennen muuttopäivää. Sen tulee kuitenkin olla Digi- ja väestötietovirastossa viimeistään viikon kuluttua muutosta.

Muuttoilmoituksella tiedot voidaan päivittää yhdellä kertaa sekä Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämään väestötietojärjestelmään että Postiin.

Identiteettivarkauksien estämiseksi voidaan merkitä muuttoesto henkilölle, jonka tiedoilla on tahallisesti tehty väärä muuttoilmoitus. Muuttoeston teet helpoimmin Suomi.fi-viestien kautta

Muuttosiivous

Huoneistosta muutettaessa sinun tulee tehdä huoneiston muuttosiivous ennen avaimien luovutusta. Siivous on tehtävä siten, että uusi vuokralainen voi ottaa huoneiston heti käyttöönsä. Mikäli muuttosiivous laiminlyödään, on vuokranantajalla oikeus laskuttaa siitä vuokralaista erikseen tai pidättää siivouskustannukset vuokravakuudesta. Huoneistosta muutettaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota seuraaviin asioihin:

Keittiö

 1. Lieden ja jääkaapin pesu sisä- ja ulkopuolelta sekä niiden taustojen puhdistus
 2. Keittiökaapistojen puhdistus sisä- ja ulkopuolelta
 3. Ilmanvaihtoventtiilin puhdistus

Kylpyhuone ja WC

 1. WC-istuimen ja käsienpesualtaan puhdistus
 2. Lattiakaivon puhdistus 3. Huoneistokohtaisen saunan puhdistus
 3. Ilmanvaihtoventtiilin puhdistus

Muut tilat

Kaikkien kaappien ja komeroiden pyyhintä.

Pese ikkunat (ainakin sisäpinnat) ja sään salliessa myös ulkopinnat

Ns. roiskerapattuja kattoja ei saa pyyhkiä kostealla/märällä.

Huoneiston kaikki lattiapinnat tulee imuroida ja pestä ja pyyhkiä tahrat ovista ja seinistä. Myös terassi ja huoneistokohtainen varasto tulee tyhjentää ja siistiä. Myös huoneistokohtainen piha-alue tulee siistiä. Irtainjätteitä ei saa jättää jätekatokseen vaan asukas on aina velvollinen itse huolehtimaan niiden poiskuljetuksesta.

Muuton jälkeen tehdään huoneistossa tarkastus, jossa todetaan huoneiston kunto ja siisteys. Mikäli tarkastuksessa ei havaita puutteita tai vikoja, vuokravakuus palautetaan vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti. Asumisesta ja huoneiston iästä johtuva normaali kuluminen otetaan tarkastuksessa huomioon.

On hyvä muistaa, että kulunut ja likainen pinta ovat eri asioita.

Jätehuoltoasiaa

Jätehuolto-ohjeita löydät Lakeuden Ekon sivuilta.

https://www.lakeudeneko.fi/ohjeet/

Ohje nuorille asunnonhakijoille

Asumaan itsenäisesti

Muutto ensimmäistä kertaa yksin asumaan on monen nuoren elämässä suurin harppaus itsenäisyyteen. Muutti sitten kilometrin tai tuhannen kilometrin päähän, on oma koti silti oma ja muutos tuntuva. Itsenäinen elämä voi alkaa. Tämä tuo mukanaan paitsi vapautta, myös vastuuta.

Ensimmäinen asia on asunnon hankinta ja vuokrasopimuksen solmiminen

Yleensä asuntoa vuokrattaessa maksetaan takuuvuokra,

Kommuuni, kimppakämppä parhaan kaverin kanssa, poikaystävän kanssa yhteen muuttaminen tai muuttaminen yksin, soluasunnot yleensä opiskelupaikkakunnilla.

Jos mukanasi muuttaa lemmikkejä, on asunnon löytäminen haastavampaa, sillä lemmikit eivät ole tervetulleita jokaiseen asuntoon. Lauma koiria ei mahdu soluun, joten yleensä parhaaksi vaihtoehdoksi jää oman koirat sallivan vuokra-asunnon etsiminen.

Vuokra-asuntoa etsivän kannattaa jättää asuntohakemus kunnalle,  seurata tiiviisti lehtien vuokrataan-palstoja, tai jättää oma halutaan vuokrata -ilmoitus. Vapailla markkinoilla on tarjolla runsaasti vuokra-asuntoja. Mitä tarkemmat kriteerit asumiselle asettaa, sen hankalampaa sopivan asunnon löytäminen usein on.

Opiskelijan on mahdollista hakea opiskelija-asuntoa..

Asumisen kulut

Ensimmäinen oma vuokra-asunto on yleensä yksiö tai huone soluasunnossa. Solu on edullisin vaihtoehto, sillä siinä asumiskulut jakautuvat useiden asukkaiden kesken. Yksiö on usein neliöhinnaltaan kallein asumismuoto.

Asunnon vuokraan vaikuttavat monet seikat. Jos asunnon sijainti on keskeinen, se on uudehko tai vasta remontoitu ja neliöitäkin löytyy runsaasti, pitää asukkaan olla valmis maksamaan enemmän vuokraa kuin hieman syrjemmällä olevasta vanhemmasta asunnosta. Myös mukavuudet kuten sauna vaikuttavat vuokran suuruuteen. Limingassa yksiö maksaa noin 400 – 500 €/kk. Kaksio 550 – 700 €/kk. Vuokraan vaikuttaa asunnon ikä ja kuuluuko vuokraan lämmitys.

Vuokralla asumiseen liittyy  vuokran maksamisen lisäksi myös muita kuluja. Vesimaksu maksetaan joko suoraan vuokran mukana tai erikseen kulutuksen mukaan. Kulutusta seurataan vesimittarilla. Maksu voi olla myös kiinteä taloyhtiön määräämä summa, joka yleensä kerrotaan asunnon asukkaiden määrällä. Jos vesimaksu on esimerkiksi 15 euroa henkeä kohden ja asunnossa asuu kaksi, summa on 30 euroa.

Asunnon uusi asukas tekee sopimuksen sähköyhtiön kanssa. Tämän voi tehdä netissä tai puhelimitse. Sähkölasku koostuu kulutetun sähkön ja sen jakelun hinnasta. Sähkön siirrosta vastaa aina paikallinen verkonhaltija, mutta energiantuottajan voi halutessaan kilpailuttaa. Sähköstä maksetaan yleensä etukäteen ja summa perustuu arvioon. Summa tasataan vuosittaisessa tasauslaskussa, joka perustuu sähkömittarin mukaiseen todelliseen kulutukseen. Asunnon sähkösyöppöjä ovat sauna, lattialämmitys sekä vanhat ja mahdollisesti vialliset kodinkoneet.

Asuntoon tulee hankkia myös kotivakuutus. Muuttoilmoitus tehdään joko paperiversiolla postiin tai netin kautta suoraan henkikirjoittajalle.

Opiskelija-asunnoissa on usein ilmainen nettiyhteys. Jos nettietua ei ole, nettiyhteyden voi hankkia itse operaattorilta. Hintavertailu kannattaa.

Asumisen päättyessä

Mikäli päätät vaihtaa asuntoa, mahdollinen aiempi vuokrasuhde tulee irtisanoa kirjallisesti kuukautta aikaisemmin. Jos taas vuokranantaja päättää vuokrasuhteen, se tulee tehdä kolmea kuukautta ennen. Jos sopimus on ollut voimassa vähintään vuoden, irtisanomisaika vuokranantajan taholta on puoli vuotta. Näitä ei voi sopimuksella lyhentää.

Määräaikainen sopimus päättyy ennalta sovittuna päivänä. Jos sopimuksen haluaa päättää tätä aiemmin, on siihen saatava suostumus vuokranantajalta tai päätös tuomioistuimelta.

Vuokranantaja voi irtisanoa vuokrasopimuksen millä tahansa hyvän tavan mukaisella perusteella. Tällaisia ovat esimerkiksi asunnon tarvitseminen omaan käyttöön tai sen myyminen. Tällöin vuokranantajan on annettava asiasta kirjallinen irtisanomisilmoitus, jossa kerrotaan vuokrasuhteen päättymisajankohta ja syy irtisanomiselle.

Jos vuokralainen jättää vuokran toistuvasti maksamatta, vuokrasopimus on mahdollista purkaa. Sopimus on purettavissa myös silloin, jos vuokralainen luovuttaa huoneiston toisen käyttöön vastoin lain säännöksiä. Näissä tapauksissa vuokralaista ei tarvitse edes varoittaa, vaan sopimus voidaan purkaa heti. Jos huoneistoa käytetään muihin kuin sopimuksessa määriteltyihin tarkoituksiin, vuokralaisen asunnossa vietetään häiritsevää elämää, vuokralainen laiminlyö asuntonsa hoitoa tai rikkoo asuntoa, hän saa aluksi varoituksen. Varoituksen tarkoituksena on antaa vuokralaiselle mahdollisuus korjata käytöstään.

Muuttopäivä on sopimuksen päättymispäivän jälkeinen arkipäivä, ellei toisin sovita. Muuttopäivänä vuokralaisen on jätettävä puolet asunnosta vuokranantajan käytettäväksi ja seuraavana luovutettava se kokonaan. Muutto sujuu joustavammin, kun vanha asukas, vuokranantaja ja uusi asukas ovat sopineet pelisäännöt muutosta selviksi.

Oikeudet ja velvollisuudet

Tärkein asia, joka vuokralaisen tulee muistaa, on maksaa vuokra viimeistään sopimuksessa määriteltynä päivänä. Sopimuksessa on määritelty myös vuokran suuruus ja sen korotusperusteet. Yleensä vuokraa voidaan korottaa ainoastaan sopimuksen korotusehtojen perusteella tai jos vuokralainen suostuu korotukseen. Jos asuntoon tehdään peruskorjausta tai muuta suurempaa asunnon tasoa kohottavaa remonttia, voi myös tämä nostaa vuokraa.

Mikäli et jostakin syystä pysty maksamaan vuokraa ajallaan, tulee asiasta heti ilmoittaa vuokranantajalle. Hänen kanssaan on mahdollista neuvotella maksun lykkäämisestä. Loputtomasti vuokrien maksamista ei voi lykätä, vaan ne tulee suorittaa sovitussa ajassa.

Vuokralaisen velvollisuus on pitää asunnosta hyvää huolta. Hän ei saa silti tehdä remonttia asuntoon ilman vuokranantajan lupaa. Vuokranantajan tehtävä on huolehtia asunnon korjaamisesta ja kunnossapidosta.

Jos vuokra-asunnossasi hajoaa jotakin, ota heti yhteyttä vuokranantajaan ja huoltoyhtiöön. Vuokralainen on vastuussa aiheuttamistaan vahingoista asunnossa; myös niistä, jotka hänen vieraansa ovat aiheuttaneet. Muista, että taloyhtiöissä hiljaisuus alkaa yleensä klo 22 tai 23. Moni vuokranantaja vaatii nykyään kotivakuutuksen ottamista ehtona vuokrasopimukselle.

 Kotivakuutuksen saa vakuutusyhtiöstä. Niitä kannattaa vertailla, sillä niiden hinnoissa ja siinä, mitä ne korvaavat, on suuria eroja. 

Vuokralaisen oikeuksiin kuuluu asuminen hyväkuntoisessa asunnossa, jossa esimerkiksi jääkaappi ja lämmitys toimivat.

Muista tehdä aina kirjallinen vuokrasopimus. Sopimus voi olla toistaiseksi voimassaoleva tai määräaikainen. Jos sinulla on määräaikainen vuokrasopimus, neuvottele vuokranantajan kanssa sopimuksen mahdollisesta päättymisestä aikaisemmin. Sopimuksessa tulee lukea, miten ja millä aikataululla vuokrasopimus voidaan päättää.

Jos asuntoon tehdään asumismukavuuteen selvästi vaikuttava remontti, esimerkiksi putkiremontti, asukkaalla on oikeus vuokran alennukseen ajalta, jolloin remontti vaikeuttaa asumista.

Vuokrattukin asunto on oma koti. Vuokranantajalla ei ole oikeutta tulla asuntoon ilman lupaasi, vaikka hän asunnon virallinen omistaja olisikin. Jos asuntoon on tehtävä remonttia tai sen kuntoa on muista syistä tutkittava, vuokralainen ja vuokranantaja sopivat yhdessä sopivan hetken vierailla asunnossa.

Muuttajan muistilista

Muuttohetkellä on paljon tärkeää muistettavaa. Muistilista helpottaa kiireiden keskellä asioiden hoitamista.

Tee muuttoilmoitus. Tämä on tärkeää, jotta postisi löytää perille uuteen osoitteeseesi. Lain mukaan ilmoitus tulee tehdä viikon kuluessa muutosta. Sen voi tehdä puhelimitse (0200 71000) tai netissä osoitteessa www.posti.fi/muuttoilmoitus verkkopankkitunnuksilla. Muuttoilmoituksen voi myös tulostaa netistä täytettäväksi.

Tee osoitteenmuutokset. Uutta osoitettasi tarvitsevat pankki, puhelin- ja nettioperaattori, vakuutusyhtiö, oppilaitoksesi, työnantajasi, tilaamasi lehdet sekä tietysti ystävät ja sukulaiset. Monet yritykset saavat uuden osoitteen väestötietojärjestelmästä, jonne tieto siirtyy muuttoilmoituksella.

Tee sähkösopimus. Irtisano vanha sopimuksesi ja solmi uusi jo ennen muuttoa.

Ilmoita muutostasi. Tiedon tarvitsevat sekä vanhan että uuden asuntosi isännöitsijät. Isännöitsijän tiedot voivat löytyä netistä, taloyhtiön porraskäytävän ilmoitustaululta tai vuokrasopimuksen liitteistä.

Muista luovuttaa kaikki entisen asuntosi avaimet isännöitsijälle tai asunnon omistajalle.

 

 

Hae tarvittaessa asumistukea. Tarvittavat Kelan asiakirjat kannattaa hankkia jo hyvissä ajoin. Hakemuksen voi laittaa jo eteenpäin, vaikka kaikki tarvittavat liitteet eivät vielä olisikaan sen mukana. Ne voit täydentää myöhemmin.

Hanki tarvittaessa uusi nettisopimus uuteen asuntoosi, mikäli siinä ei ole sellaista jo valmiiksi.

Harkitse kotivakuutuksen hankkimista. Useissa asunnoissa kotivakuutus on vuokrasopimuksen solmimisen ehto.

Hanki asuntoon palovaroitin, mikäli siellä ei sellaista ennestään ole. Tarkista sen toimivuus. Asunnon jokaisen kerroksen jokaista alkavaa 60 neliömetriä varten tarvitaan palovaroitin. Tutustu myös uuden asuntosi pelastautumisohjeisiin, jotka saat isännöitsijältä.

Siivoa vanha asuntosi.

Asunnon ilmanvaihto

Yhtiön vuokrataloissa on sekä koneellisesti ilmastoituja että painovoimaisella ilmastoinnilla toimivia taloja.

Koneellisesti ilmastoiduissa taloissa perus-ilmanvaihto on aina toiminnassa. Ikkunapuitteissa olevia korvausilmasäleikköjä ei saa missään vaiheessa sulkea kokonaan, koska silloin ilmastointi ei toimi korvausilmansaannin puutteen vuoksi.

Painovoimaisella ilmastoinnilla toimivissa taloissa ilmastointiventtiilien tulee olla aina auki.

Saunan kasteleminen saunomisen yhteydessä altistaa saunan kosteusvaurioille. Sopiva ilmanala saunaan saadaan parhaiten säätämällä kiukaan lämpötila oikeaksi.

Saunan ja pesuhuoneen kunnollinen tuuletus saunomisen ja suihkun käytön jälkeen sekä pesuhuoneen lattian kuivaaminen ovat erittäin tärkeitä kosteuden poistamiseksi.

Tuuletuksesta tulee huolehtia myös kuivatettaessa pyykkejä sisätiloissa.

Pelastussuunnitelmat

Asunnon irtisanominen

Irtisano asuntosi aina kirjallisesti tai sähköpostilla. Irtisanomisaika on yksi kuukausi. Vuokrasopimus irtisanotaan aina kuukauden viimeiseen päivään.